Helligåndskirken
(Indre by) (Børn) (Legeplads) (Seværdighed) (Kirke)

 
19-07-2011
Indre by

Kirken hed skiftevis Helligaands, Helliggeist og Helliggæst (på dansk). Efter reformationen blev Helliggeist det mest almindelige, men i 1881 blev navnet ved kongelig resolution fastsat til Helligåndskirken.

Helligåndskirken er en kirke midt i København, ved Amagertorv, som er en del af Strøget.

I forbindelse med kirken ligger Helligåndshuset og Helligaandskirkens Børnehave.

Kirken har over hovedindgangen en stentavle med en inskription med kirkens historie:

"DENNE KIRKE VAR FØRST EN DEL AF DET GAMLE HELLIGAANDS HOSPITAL. I KONG CHRISTIAN I's REGJERINGSTID OMBYGGEDES DEN SOM KIRKE FOR DET DAVÆRENDE DUEBRØDREKLOSTER. AAR 1530 PRÆDIKEDES HER DEN LUTHERSKE REFORMATION. AAR 1537 BLEV KIRKEN EN AF STADENS SOGNEKIRKER. PRYDEDES VED RIGSHOVMESTER VALKENDORFS OMSORG I AARENE 1582 OG 1594 MED TAARN OG SPIR. BRÆNDTE MED EN STOR DEL AF STADEN I AARET 1728. PAANY OPFØRT I DE FØLGENDE AAR OG OFTERE SIDEN UDBEDRET. NU I KONG CHRISTIAN IX's 16de REGJERINGSAAR ATTER FULDSTÆNDIG ISTANDSAT OG PRYDET MED TVENDE SPIR. MENIGHEDEN TIL OPBYGGELSE GUD TIL ÆRE. AAR 1878-1879."

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 5,, 1153 København K

(Kort / Steder i nærheden) (Rejseplan)


 
 
Find information om: tips København guide portal KBH Alt om
(Hovedkategori: Seværdigheder) Indre by Børn Legeplads Seværdighed Kirke