Danmarks Nationalbank
(Indre by) (Arkitektur) (Seværdighed) (Bygning)

 
20-07-2011
Indre by

Danmarks Nationalbank er tegnet af Arna Jacobsen og opført 1965-1978. Facaden i glas og natursten. Uden for bygningen er et haveanlæg, som også er tegnet af Arne Jacobsen.

Danmarks Nationalbank er Danmarks centralbank og har i dag som formål "at opretholde et sikkert pengevæsen og at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning", jf. Nationabankloven fra 1936.

Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov. Uafhængigheden kan føres tilbage til bankens oprettelse i 1818. I loven fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Det skyldtes, at erfaringerne havde vist, at det var for farligt at lade staten stå for seddeludstedelsen. At nationalbanken var en selvejende og uafhængig institution var et brud med enevældens princip om, at al magt lå hos kongen.

Adresse: Havnegade 5, 1058 - Tlf: 33 63 63 63

(Kort / Steder i nærheden) (Rejseplan)


 
 
Find information om: KBH Alt om tips guide København portal
(Hovedkategori: Seværdigheder) Indre by Arkitektur Seværdighed Bygning