Christians kirke
(Christianshavn) (Bygning) (Seværdighed) (Kirke)

 
18-07-2011
Christianshavn

Christians Kirke ligger i Strandgade på Christianshavn i Københavns Kommune. Kirken er opført i 1754 - 1759 og hed oprindeligt Frederiks Tyske Kirke, da den i mange år tjente som kirke for den tyske menighed i København. Kirken skiftede i 1901 navn til det det nuværende "Christians Kirke".

Frederiks tyske kirke bygget af den tyske menighed på Christianshavn. Denne menighed holdt i en række år til i Vor Frelsers kirke indtil menigheden søgte Christian den 6 om tilladelse til at bygge deres egen kirken på Christianshavn. Kongen gav grunden for enden af Strandgade, en tidligere saltværksgrund til menigheden, og insisterede på at kirken i udstyr og placering var efter kongens ønsker. Ligeledes gav Christian 6. lov til at oprette et lotteri for at skabe økonomisk grundlag for byggeriet. Derfor har kirken i folkemunde heddet "Lotterikirken". Kirken blev brugt af Københavns tyske menighed indtil denne blev nedlagt i 1886. Fra 1901 har kirken været sognekirke for Christians Sogn som omfatter en del af Christianshavn samt Slotsholmen.

Kirkebygningen er tegnet af Nicolai Eigtved, men blev efter Eigtveds død opført under ledelse af hans svigersøn, kongelig bygmester Georg David Anthon. Bygningen er rektangulær med et tårn ved den nordre langside, som også er hovedfacaden. Tårnet, som i alt er 70 m. højt, havde oprindelig ikke et spir. Det blev bygget til i 1769 og er tegnet af G.D. Anthon.

Kirkerummets indretning er efter danske forhold meget speciel. Der er efter tysk mønster tale om en såkaldt prædikenkirke, hvor tilhørerpladserne er arrangeret næsten som i et teater. Langs øst-, nord- og vestvæggene er der pulpiturer i tre etager med kongestolen midtfor over indgangsdøren. Alter, prædikestol og orgel er placeret over hinanden på sydvæggen. Døbefonten af norsk marmor står til venstre for alterbordet.

Adresse: Strandgade 1, København K

(Kort / Steder i nærheden) (Rejseplan)


 
 
Find information om: Alt om tips guide KBH København portal
(Hovedkategori: Seværdigheder) Christianshavn Bygning Seværdighed Kirke